Giao nhận và lắp đặt

Chất lượng hàng hóa:

Hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng và đúng theo chủng loại theo yêu cầu của bên mua, có đầy đủ phiếu bảo hành hàng hoá kèm theo.

Hàng hoá đã được kiểm tra nghiệm thu đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật sau khi lắp đặt, hướng dẫn sử dụng. Bên B đã cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ CO, chứng nhận chất lượng CQ cho bên A.

Yêu cầu lắp đặt thiết bị:

Lắp đặt tận nhà và hướng dẫn lắp đặt cho khách hàng đối với tất cả các sản phẩm công ty bán ra khi khách hàng yêu cầu.